Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
File
Download this file (2018-28 Zientkowski.pdf)DIALOG JAKO NARZĘDZIE PEDAGOGIKI PRAW CZŁOWIEKA.
Download this file (2018-27 Zahuta.pdf)NOWE SUGESTIE DOTYCZĄCE WIEDZY O PIEKLE
Download this file (2018-26 Wojcieszak.pdf)KILKA UWAG NA TEMAT PRAKTYK MAGICZNYCH CHRZEŚCIJAN W PÓŹNOANTYCZNYCH KOŚCIELNYCH
Download this file (2018-25 Wesierski.pdf)TEOLOGICZNE RACJE ODPOWIEDNIOŚCI WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY1
Download this file (2018-24 Walkusz.pdf)DIECEZJA PELPLIŃSKA W KONTEKŚCIE REORGANIZACJI STRUKTUR KOŚCIOŁA W POLSCE 1992 R
Download this file (2018-23 Trzaska.pdf)POSTMODERNISTYCZNY KONSUMPCJONIZM JAKO ANTROPOGENNE ZAGROŻENIE XXI WIEKU
Download this file (2018-22 Szulist.pdf)ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ OBY
Download this file (2018-21 Szuca.pdf)KSIĄDZ FELIKS BOLT – DUSZPASTERZ, PATRIOTA I SPOŁECZNIK
Download this file (2018-20 Szczecina.pdf)PODSTAWOWE WARTOŚCI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA ZAWARTE W KAZANIACH BŁ. KS. JERZEG
Download this file (2018-20 Szczecina.pdf)PODSTAWOWE WARTOŚCI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA ZAWARTE W KAZANIACH BŁ. KS. JERZEG
Download this file (2018-19 Przyszychowska.pdf)MACRINA THE YOUNGER – THE INVENTED SAINT
Download this file (2018-18 Pater.pdf)NADZIEJA JAKO PROFIL OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI W ZOL1
Download this file (2018-17 Parchem.pdf)MOTYW TRONU-RYDWANU BOŻEGO W PISMACH Z QUMRAN I POCZĄTKI MISTYKI MERKĀBĀH
Download this file (2018-16 Orlikowski.pdf)EGZORCYZMY W NOWYM TESTAMENCIE
Download this file (2018-15 Nowak.pdf)KRYZYS MIGRACYJNY W NIEMCZECH I JEGO SKUTKI
Download this file (2018-15 Nowak.pdf)KRYZYS MIGRACYJNY W NIEMCZECH I JEGO SKUTKI
Download this file (2018-14 Maciejko.pdf)ZNACZENIE WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGADNIEŃ KOŚCIOŁA
Download this file (2018-13 Langowski.pdf)ALEXIS CARREL I AKTION T4, CZYLI EUGENIZM W WALCE PRZECIWKO MISTERIUM OSOBY LUDZ
Download this file (2018-12 Liszka.pdf)PERYCHOREZA SUBSTANCJI BOSKIEJ WEWNĄTRZ-BOSKA I ZEWNĄTRZ-BOSKA
Download this file (2018-11 Lisica.pdf)CARL SCHMITT’S POLITICAL THEOLOGY FROM THE HERMENEUTICAL POINT OF VIEW
Download this file (2018-10 Koprowski.pdf)DUCH I LUDZIE W MYŚLI GENEZYJSKIEJ JULIUSZA SŁOWACKIEGO.
Download this file (2018-09 Guz.pdf)SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA JAKO MOTYW SZTUKI ESCHATOLOGICZNEJ ŚREDNIOWIECZA
Download this file (2018-08 Gliniecki.pdf)UNIWERSALIZM TOMIZMU I JEGO AKTUALNOŚĆ W ŚWIETLE PERSONALIZMU JACQUES’A MARITAIN
Download this file (2018-07 Glaza.pdf)ZABURZENIA LĘKOWE W KONTEKŚCIE DUSZPASTERSKIM
Download this file (2018-06 Feliga.pdf)WCIELENIE JAKO ARGUMENT NA RZECZ OBRONY KULTU OBRAZÓW W „TRZECH MOWACH APOLOGETY
Download this file (2018-05 Drzycimski.pdf)PSYCHOLOGIA PASTORALNA JAKO NAUKA POMOCNICZA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ
Download this file (2018-04 Dalecki.pdf)PELPLIŃSKI SŁUGA BOŻY ANTONI HENRYK SZUMAN I JEGO WALKA ZE SPOŁECZNYM PROBLEMEM
Download this file (2018-03 Chylewska.pdf)„TO WIĘCEJ NIŻ POEZJA”. MAŁŻEŃSTWO SAKRAMENTALNE W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ HEINRI
Download this file (2018-02 Bialkowski.pdf)RECEPCJA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W POLSCE W LATACH 1972-1978.
Download this file (2018-01 Babinski.pdf)KULT CIELESNOŚCI JAKO WYRAZ WSPÓŁCZESNEGO REDUKCJONIZMU ANTROPOLOGICZNEGO W KULT
Attachments:
File
Download this file (SP 2017 t. 50.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L
Download this file (2017-24 Zawadzki.pdf)TEOLOGIA I RENESANS. WAWRZYŃCA KORWINA ROZWAŻANIA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATCE BOSKI
Download this file (2017-23 Zachmielewski.pdf)WYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Download this file (2017-22 Zabrocki.pdf)PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGEL
Download this file (2017-21 Wesierski K..pdf)PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI1
Download this file (2017-20 Wesierski A..pdf)KSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939)
Download this file (2017-19 Trzcinska.pdf)ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O G
Download this file (2017-18 Szulist.pdf)KONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA
Download this file (2017-17 Szczecina.pdf)GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Download this file (2017-16 Synoradzki.pdf)SAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZW
Download this file (2017-15 Pauch.pdf)WYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBOR
Download this file (2017-14 Palubicki.pdf)PRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW
Download this file (2017-13 Majcher.pdf)ROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNY
Download this file (2017-12 Lisica.pdf)AKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
Download this file (2017-11 Lisecka.pdf)JAN DUNS SZKOT I NAUKA
Download this file (2017-10 Kunka.pdf)W SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI1
Download this file (2017-09 Koska.pdf)KONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Download this file (2017-08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB
Download this file (2017-07 Knut.pdf)POCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA
Download this file (2017-06 Kardys.pdf)EGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH
Download this file (2017-05 Kaczorowski.pdf)PIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZ
Download this file (2017-04 Galikowski.pdf)POSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN V
Download this file (2017-03 Debinski.pdf)Z TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA
Download this file (2017-02 Chylewska.pdf)NARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA
Download this file (2017-01 Babinski.pdf)IRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON
Attachments:
File
Download this file (Spis tresci SP 49 2016.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIX
Download this file (2016-26 Wojcieszak.pdf)MORALNOŚĆ MAŁŻEŃSKA ORAZ SEKSUALNA ŚWIECKICH CHRZEŚCIJAN W GALII W ŚWIETLE POSTA
Download this file (2016-25 Wesierski.pdf)DAR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZEJAWEM BOŻEGO MIŁOSIERDZI
Download this file (2016-24 Trzcinska.pdf)ODŁĄCZENIE SIĘ OD KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRA
Download this file (2016-23 Smigiel.pdf)TO BE A MISSIONARY CHURCH IN POLAND IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS’ TEACHINGS
Download this file (2016-22 Szumski.pdf)KOREKTA POSOBOROWEJ REFORMY LITURGICZNEJ SZANSĄ ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI KATOLICKIE
Download this file (2016-21 Szulist.pdf)UWARUNKOWANIA JEDNOSTKOWE KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA PLURALISTYCZNEGO W PISMACH
Download this file (2016-20 Szkutnik.pdf)TELEOLOGIA W METODOLOGII WITALIZMU HANSA DRIESCHA
Download this file (2016-19 Stepien.pdf)„NISI CREDIDERITIS, NON INTELLIGETIS” – BELIEF AS NATURAL COGNITION IN THE WRITI
Download this file (2016-18 Schaller.pdf)EKLEZJOLOGIA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W PISMACH JOSEPHA RATZINGERA
Download this file (2016-17 Sawa.pdf)BENEDYKTA XVI TEOLOGIA ODNOWY KOŚCIOŁA. WOKÓŁ EKLEZJOLOGII NOWEJ EWANGELIZACJI
Download this file (2016-16 Pauch.pdf)WYSTĘPKI W POSIADŁOŚCIACH CYSTERSÓW PELPLIŃSKICH NA KARTACH KRONIKI PELPLIŃSKIEJ
Download this file (2016-15 Langowski.pdf)WULNERABILNOŚĆ W ŻYCIU I FILOZOFII EMMANUELA MOUNIERA
Download this file (2016-14 Liszka.pdf)ŹRÓDŁO I ROZWÓJ GNOZY HELLENISTYCZNEJ W CHRZEŚCIJAŃSTWIE
Download this file (2016-13 Kunka.pdf)MĄŻ I ŻONA – DZIECI JEDNEGO OJCA. PERSONALISTYCZNY PRZYCZYNEK DO PROTOLOGII INTE
Download this file (2016-12 Koprowski.pdf)NIE-BEZGRZESZNA, WCZESNA MŁODOŚĆ W ŚWIETLE DZIENNIKA DUSZY JANA XXIII I SPOWIEDZ
Download this file (2016-11 Kochanczyk.pdf)THE CONCEPT OF THE COSMOS ACCORDING TO BASIL THE GREAT’S ON THE HEXAEMERON
Download this file (2016-10 Kobus.pdf)ROZWÓJ ORGANIZACJI DEKANALNEJ KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO
Download this file (2016-09 Kardys.pdf)OKREŚLENIA, IMIONA I PERSONIFIKACJE DEMONÓW ORAZ ICH POCHODZENIE WEDŁUG APOKRYFI
Download this file (2016-08 Kaczorowski.pdf)TAK ZWANE MSZE POLSKIE OPUBLIKOWANE W ZBIORZE PIEŚNI NABOŻNYCH KATOLICKICH DO UŻ
Download this file (2016-07 Huzarek.pdf)KŁOPOTY Z TOŻSAMOŚCIĄ – CZYLI PARFITA DEREKA GŁOS W SPRAWIE I NIEREDUKCJONISTYCZ
Download this file (2016-06 Habimana.pdf)L’ESCHATOLOGIE COMME POINT CULMINANT DE LA RELIGION TRADITIONNELLE AU RWANDA. ES
Download this file (2016-05 Grzebinska.pdf)HISTORIA PELPLIŃSKICH NEKROPOLII. PRZYCZYNEK DO BADAŃ HISTORII FUNERALNEJ PELPLI
Download this file (2016-04 Elak.pdf)KONCEPCJA CIERPIENIA DUCHOWEGO W OPARCIU O LISTY ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY
Download this file (2016-03 Delewski.pdf)TEOLOGICZNE ROZUMIENIE NADZIEI
Download this file (2016-02 Chylewska.pdf)KERYGMAT I POPKULTUROWE CHRZEŚCIJAŃSTWO W LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ NA PRZYKŁADZI
Download this file (2016-01 Babinski.pdf)PRZEMIANY KULTUROWO-IDEOWE WSPÓŁCZESNOŚCI, JAKO ZNAK ZOBOWIĄZUJĄCY DLA KOŚCIOŁA.
Download this file (01 Babinski.pdf)PRZEMIANY KULTUROWO-IDEOWE WSPÓŁCZESNOŚCI, JAKO ZNAK ZOBOWIĄZUJĄCY DLA KOŚCIOŁA.
Attachments:
File
Download this file (Spis tresci SP 48 2015.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLVIII
Download this file (24 Zawadzki.pdf)TEOLOGIA I RENESANS. WAWRZYŃCA KORWINA ROZWAŻANIA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATCE BOSKI
Download this file (23 Zachmielewski.pdf)WYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Download this file (22 Zabrocki.pdf)PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGEL
Download this file (21 Wesierski K..pdf)PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI1
Download this file (20 Wesierski A..pdf)KSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939)
Download this file (19 Trzcinska.pdf)ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O G
Download this file (18 Szulist.pdf)KONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA
Download this file (17 Szczecina.pdf)GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Download this file (16 Synoradzki.pdf)SAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZW
Download this file (15 Pauch.pdf)WYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBOR
Download this file (14 Palubicki.pdf)PRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW
Download this file (13 Majcher.pdf)ROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNY
Download this file (12 Lisica.pdf)AKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
Download this file (11 Lisecka.pdf)JAN DUNS SZKOT I NAUKA
Download this file (10 Kunka.pdf)W SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI1
Download this file (09 Koska.pdf)KONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB
Download this file (07 Knut.pdf)POCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA
Download this file (06 Kardys.pdf)EGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH
Download this file (05 Kaczorowski.pdf)PIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZ
Download this file (04 Galikowski.pdf)POSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN V
Download this file (03 Debinski.pdf)Z TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA
Download this file (02 Chylewska.pdf)NARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA
Download this file (01 Babinski.pdf)IRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON

Podkategorie

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2019" upływa z dniem 15 czerwca 2019 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH