Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

„Studia Pelplińskie” są wydawane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie wraz z Wydawnictwem „Bernardinum”. Periodyk pelpliński jest rocznikiem prezentującym artykuły z teologii i innych dziedzin humanistycznych.

Pierwszy numer rocznika ukazał się w 1969 roku z inicjatywy ks. bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego. Przesłaniem i założeniem ówczesnego czasopisma było wskrzeszenie świetności naukowej środowiska chełmińskiego, właściwej okresowi międzywojennemu. Zamiarem było również promowanie opracowań naukowych dotyczących Pomorza oraz aktywne włączenie się w nurt odnowy posoborowej.

Kolejnymi wydawcami „Studiów Pelplińskich” byli: Kuria Biskupia Diecezji Chełmińskiej (1969-1983), Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Chełmińskiej (1984-1989), Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego „Bernardinum” (1990-1997), Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej wraz z Wydawnictwem „Bernardinum” (od 2013).

Redaktorami „Studiów Pelplińskich” byli natomiast: ks. Eugeniusz Wajszczak (1969), ks. Wacław Eborowicz (1971-1979), bp Zygfryd Kowalski (1980-1981), ks. Jerzy Buxakowski (1982-1992), ks. Wiesław Mering (1996-2002), ks. Antoni Bączkowski (2003-2013), ks. Janusz Szulist (od 2013).

„Studia Pelplińskie” są czasopismem recenzowanym. Kryteria przyjęcia tekstów naukowych, jak też proces oceny artykułów, znajduje się na stronie internetowej czasopisma: www.studiapelplinskie.pl. Artykuły naukowe znajdują w wolnym dostępie. Czasopism jest indeksowane w następujących bazach: Copernicus, CEJSH, PBN oraz BazHum.

Misją „Studiów Pelplińskich” jest integracja środowiska naukowego diecezji oraz propagowanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej zdobyczy badawczych ludzi Pomorza.

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2019" upływa z dniem 15 czerwca 2019 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH