Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

 A. Wydawca

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie,
 • Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum” w Pelplinie

B. Zespół redakcyjny

1.Redaktor naczelny:

 • ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2. Redaktorzy tematyczni:

 • Teologia: ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Filozofia: ks. prof. dr hab. Tomasz Stepień  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Historia: ks. dr Krzysztof Koch (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)
 • Prawo kanoniczne: ks. dr Adam Kałduński (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)

3. Redaktorzy językowi:

 • dr Agnieszka Skórzewska-Skowron (Uniwersytet Warszawski w Warszawie)
 • ks. dr Sebastian Wydrowski

4. Redaktor statystyczny:

 • ks. prof. ucz. dr hab. Wiesław Łużyński,  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

5. Redaktor techniczny:

 • dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska (Uniwersytet Warszawski w Warszawie)

6. Sekretarze redakcji:

 • ks. mgr lic. Damian Klajst
 • ks. mgr lic. Andrzej Dombrowski

C. Rada naukowa

 • ks. prof. dr hab. Marek Parchem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. dr Christoph Böhr (Päpstliche Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz /Wien)
 • ks. prof. dr Miguel Brugarolas (Uniwersytet Nawarry)
 • prof. ucz. dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle,(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu- Collegium Polonicum w Słubicach)
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr Gerhard Drösser (Uniwersytet Würzburg)
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • ks. dr Pascal Habimana (Uniwersytet Mazenota w Kinszasie)
 • ks. prof. Filippo Lovison (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)
 • ks. prof. doc. Enrico Sironi (Facoltà Teologica Puglia)
 • ks. prof. Władysław Wyszowadzki (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie)


 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH