Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

A. Wydawca

 

  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
  • Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie.
 

B. Zespół redakcyjny

1.Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK)


2. Redaktorzy tematyczni:

  • Teologia: ks. dr Sławomir Kunka (KUL)
  • Filozofia: ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW)
  • Historia: ks. dr Krzysztof Koch (WSD Pelplin)
  • Prawo kanoniczne: ks. dr Adam Kałduński

3. Redaktorzy językowy:

  • dr Agnieszka Skórzewska-Skowron (UW)
  • ks. mgr Sebastian Wydrowski

4. Redaktor statystyczny: ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK)

5. Redaktor techniczny: dr Karolina Kochańczyk-Bonińska (UW)

6. Sekretarze redakcji:

  • ks. mgr Damian Klajst
  • ks. mgr Andrzej Dombrowski

C. Rada naukowa


1. ks. prof. dr hab. Marek Parchem (UKSW) – przewodniczący
2. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII)
3. Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (UMK)
4. Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK)
5. Ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny (WSD Pelplin)
6. Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW)
6. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG (UG)
8. Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz (KUL)
9. Ks. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Nawaryjski, Hiszpania)
10 Prof. Doz. Dr. Christof Boehr (Wien)
11. Prof. Dr Dr Gerhard Droesser (Wuerzburg)
12. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (UKSW)
13. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)
14. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK)
15. Prof. doc. Enrice Siron (Puglia) 

D. Recenzenci wspomagający

1. Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW (UKSW)
2. Ks. prof. dr Miguel Brugarolas (Uniwersytet Nawaryjski, Hiszpania)
3. Ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US (US)
4. Dr Frederic Fungula (Wuerzburg)
5. Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL)
6. Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM (UWM)
7. Ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW (UKSW)
8. Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK)
9. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW)
10. Prof. dr hab. Tadeusz Linkner (UG)
11. Dr Magdalena Markocka (UKSW)
12. Ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO)
13. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW)
14. Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal (KUL)
15. dr Ryszard Różycki (WSD Pelplin)
16. Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK)
17. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK)
18. ks. dr hab. Norbert Mojżyn (UKSW)
19. ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (UKSW)
20. dr Błażej Szostek, prof. UKSW (UKSW)
21. dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska (UKSW)

 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2019" upływa z dniem 15 czerwca 2019 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH