Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Skład osobowy

A. Wydawca

 

  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
  • Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie.
 

B. Zespół redakcyjny

1. Redaktor naczelny: ks. dr hab. Janusz Szulist (UMK)
2. Redaktorzy tematyczni:

  • Teologia: ks. dr Sławomir Kunka (KUL)
  • Filozofia: ks. dr Jarosław Babiński (UKSW)
  • Historia: ks. dr Krzysztof Koch (WSD Pelplin)
  • Prawo kanoniczne: ks. dr Adam Kałduński

3. Redaktorzy językowi:

  • ks. dr Wiesław Felski (KUL)
  • ks. mgr Sebastian Wydrowski (j. angielski)

4. Redaktor statystyczny: ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK)

5. Sekretarz redakcji: ks. mgr Damian Klajst

C. Rada naukowa

1. Ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL (KUL) – przewodniczący
2. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII)
3. Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (UMK)
4. Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK)
5. Ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny (WSD Pelplin)
6. Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW)
6. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG (UG)
8. Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz (KUL)
9. Ks. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Nawaryjski, Hiszpania)
10 Prof. Doz. Dr. Christof Boehr (Wien)
11. Prof. Dr Dr Gerhard Droesser (Wuerzburg)
12. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (UKSW)
13. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)
14. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK) 

D. Recenzenci wspomagający

1. Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW (UKSW)
2. Ks. prof. dr Miguel Brugarolas (Uniwersytet Nawaryjski, Hiszpania)
3. Ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US (US)
4. Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski (KUL)
5. Dr Frederic Fungula (Wuerzburg)
6. Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL)
7. Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM (UWM)
8. Ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW (UKSW)
9. Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK)
10. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW)
11. Prof. dr hab. Tadeusz Linkner (UG)
12. Dr Magdalena Markocka (UKSW)
13. Ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO)
14. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW)
15. Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal (KUL)
16. Ks. dr hab. Marek Parchem, prof. UKSW (UKSW)
17. dr Ryszard Różycki (WSD Pelplin)
18. Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK)
19. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK)

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 30 czerwca 2017 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH

realizacja: MGDESIGN.PL / Marcin Boczarski